Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přihláška na zájezd OO ČSV do Rakouska

23. 1. 2016

 

P Ř I H L Á Š K A

 

Přihlašuji se na zájezd pořádaný OO ČSV Praha západ do Rakouska
ve dnech 22. – 25. dubna 2016.

 

 

 

JMÉNO  A  PŘÍJMENÍ:         …………………………………………….………

(případně jména dalších účastníků)

………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………..

 

ZO ČSV:……………………………………………….……………………

 

KONTAKT

TELEFON: ………………………………………………………….………

 

E-MAIL:……………………………………………………………………..

 

 

Současně s touto přihláškou zasílám na účet OV ČSV Praha západ
č. 246824691/0300 vedený u ČSOB zálohu ve výši 3000,- Kč za každého přihlášeného účastníka.

 

 

 

V …………………………………….dne:……………………………..

 

Přihlášku odešlete elektronickou poštou na adresu předsedy OO ČSV Praha-západ, př. Luďka Sojky: ludek.sojka@seznam.cz