Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 12.6.2017

Zápis z jednání výboru OO ČSV Praha západ,
10. zasedání dne 12. 6. 2017

Přítomni: Herc, Babůrek, Bárta, Stauch, Tlustý, Topinka, Maršálek, Najman, Veselý, Hubený, Bucek, Šejko
Omluveni: Sojka, Brychtová, Papež, Straka
Nepřítomni: Hadžega

Hosté: Petr Hájek (RV)

1.  Zahájení, uvítání hostů, kontrola zápisu.

Př. Sojka se omluvil z jednání ze zdravotních důvodů. Schůzi vedl jednatel př. Babůrek. Zahájil schůzi v 16 hodin, přivítal přítomné a stálého hosta Petra Hájka.
Byla provedena kontrola zápisu z 9. zasedání OO. Dle usnesení př. Sojka provedl storno plánovaného zájezdu (viz bod 3). Jiné úkoly nebyly uloženy.

2.  Zpráva zdravotního referenta.

Př. Stauch informoval o zdravotním stavu včelstev Okrese Praha-západ. Písemnou aktuální zprávu rozeslal před jednáním všem členům.
Léčivo podle objednávek je k vyzvednutí u př. Staucha, který žádá zástupce Základních organizací, aby léčivo vyzvedli co nejdříve.
Př. Stauch upozornil na webové stránky
http://colosscz.webnode.cz/hustota-zavceleni/, na kterých lze nalézt hustotu zavčelení v katastrech jednotlivých obcí. Zároveň však poukázal na to, že některé údaje neodpovídají informacím, která o zavčelení máme my, jako domovské ZO.

3.  Zájezd.

Př. Sojka dle usnesení 9. zasedaní provedl stornování objednávky zájezdu u cestovní kanceláře. Ze zaplacené zálohy 100 000 Kč, po odečtení storno poplatků, cestovní kancelář poukázala zpět na účet OO částku 80 000 Kč. Př. Bárta zaslal na účty všech, kteří se na zájezd přihlásili a zaplatili zálohu, tuto zálohu v plné výši.

4.  Zpráva pokladníka.

Př. Bárta vyzval všechny ZO, aby co nejdříve zaplatili faktury za léčiva. Vzhledem ke stavu pokladny není možné zaplatit celou fakturu za OO bez předcházejících plateb ze ZO.
Konkrétní údaje budou pokladníkům ZO zaslány 13.6.

5.  Informace z jednání RV.

V době od minulé schůze OO Praha-západ se nekonalo žádné jednání RV. V diskusi př. P. Hájek komentoval některé personální změny a další události ve vedení ČSV.
Důležité informace jsou dostupné na http://www.vcelarstvi.cz/dokumenty.html

6.  Informace předsedy, jednatele.

Př. jednatel informoval o požadavku vedení ČSV k zajištění jednoznačného katastrálního vymezení požadavků na administraci dotace 1.D. Neměla by se vyskytovat duplicitní zařazení ani „bílá místa“ která nebudou přiřazena k žádné ZO.
V diskusi jsme došli k závěru, že v loňském roce k žádné takové nejasnosti v OO Praha-západ nedošlo. Zařazení obcí do správy jednotlivých ZO jsme kontrolovali před 3 lety a současný stav je přehledný a vyhovující.

Př. jednatel informoval o dopise A. Chvalovské (ČSV) o nedostatcích ve jmenných seznamech vyplácení dotace 1.D. v roce 2016. Informace byly předány ZO, kterých se připomínky týkají.

7.  Informace ZO a různé.

V diskusi padl návrh, aby se jednání v letních měsících nekonala ve ZŠ v Sázavské ulici, ale na včelnici/včelíně některého z význačných chovatelů.
Př. Jiří Topinka nabídl na příští jednání své stanoviště v Úhonicích. Z praktických důvodů byl navržen termín nikoli v pondělí, ale v neděli 17.9. od 14 hodin. Návrh byl jednomyslně schválen.

Příští setkání výboru OO ČSV Praha-západ se uskuteční v neděli 17.9.2017 od 14 hodin v Úhonicích, Lesní 206 (mapka: https://goo.gl/maps/hrTbuYXPK7y).

8.  Usnesení.

Výbor OO ČSV bere na vědomí:

- Přednesené zprávy funkcionářů.

Výbor OO ČSV schvaluje:

  • Vypořádání storna Okresního zájezdu na Slovensko
  • Změnu termínu a místa konání příštího jednání OO ČSV Praha-západ

Zapsal: Babůrek, jednatel OO

Kontakty

Sídlo Okresní organizace ČSV Praha-západ z.s. je na domovské adrese předsedy spolku:
Mgr. Luděk Sojka,
Boleslavská 1126, 252 28 Černošice 2

Doporučené zásilky můžete zasílat na pracovní adresu jednatele spolku: dr. Ivan Babůrek, ÚEB AV ČR, Rozvojová 263, 160 05 Praha 6.