Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 1.6.2015

11. 11. 2015

Zápis z jednání výboru OO ČSV Praha západ,
1. zasedání dne 1. 6. 2015

 

Přítomni: Sojka, Herc, Babůrek, Bárta, Brychtová, Stauch, Papež, Straka, Topinka, Eisenreich, Maršálek, Najman, Hubený, Bucek, Šejko

Omluveni: Veselý, Tlustý

Hosté: Mráz

 

 

1.  Organizační uspořádání práce nového výboru

a) Rozdělení funkcí: L. Sojka: předseda, osvětový referent (zájezdy), F. Herc: místopředseda, sledování jubileí a ocenění členů, I. Babůrek: jednatel, S. Bárta: účetní, M. Brychtová: zapisovatelka, D. Stauch: referent tlumení včelích nákaz, V. Papež: referent pro pastvu,
J. Topinka: chovatelský referent, R. Straka a L. Maršálek: vzdělávání.
Předseda OKRK P. Hubený, členové M. Bucek, M. Šejko.

b) Komunikace mezi členy výboru v době mezi jednáními bude přednostně probíhat pomocí e-mailových adres (viz příloha). Vhodné je zasílat hromadné zprávy a informovat celý výbor.

c) Na každém jednání bude hospodář a nákazový referent stručně informovat o aktuální situaci.

d) Po zasedání KKV (př. Bárta) a RV (př. Hájek) neprodleně zašlou účastníci aktuální zprávu členům Výboru OO.

e) Na jednání OO představí zástupci jednotlivých ZO dění ve svých organizacích (3-4 ZO v každém jednání, od příštího roku).

f) Zápis z jednání Výboru OO zašle jednatel do týdne všem členům Výboru. Následně zapracuje případně zaslané připomínky k zápisu a do 14 dnů od jednání rozešle oficiální verzi zápisu do ZO.

g) Příští jednání proběhne 7.9., podle původního plánu. Další jednání, plánované na 7.12., bude odloženo na dobu po X.Sjezdu ČSV.

 

2.  Zhodnocení Okresní konference

Konference měla důstojný průběh. Chyběl zástupce ZO Statenice. Je třeba navázat kontakt, pozvat zástupce na příští jednání Výboru OO.
Navázání kontaktu se ZO Statenice přislíbil přítel Stauch

Výbor OO Praha-západ děkuje organizátorům ze ZO Davle, zvláště př. Papežovi, za vzorné zajištění akce.

 

3.  Zpráva předsedy

12.4. se předseda OO účastnil VIII. včelařské akademie v Otrokovicích.

5.5. proběhlo v Praze pracovní jednání př. Kolomý, Brückler, Sojka. Vyjasněny sporné otázky, jednání budou podle potřeby pokračovat.

19.5. slavnostní zahájení mezinárodní výstavy Natura viva v Lysé nad Labem.

23. - 24.5. účast na včelařské pouti na Hostýně a jednání s předsedou a tajemníkem RV ČSV.

19.10. proběhne jednání zástupců ČSV a Státních veterinárních orgánů o nákazové situaci.

 

 

4.  Zpráva zdravotního referenta

Početní ztráty včelstev v letošní zimě jsou již z větší části doplněny pomocí oddělků.

V ZO Statenice byla maringotka př. Kopince pravděpodobně úmyslně zapálena.

Léčiva pro ZO byla téměř kompletně pokryta druhou objednávkou. Drobné zbytky (ZO Řevnice) se možná podaří ještě přidat k této objednávce.

Diagnostika přítomnosti roztočů pomocí posypu jemným práškovým cukrem. Velmi účinné jako diagnostika, vhodné i jako léčení.

Na zasedání Výboru OO je vhodná přítomnost veterináře dr. Kudrny, posílat pozvánky.

Seminář nákazových referentů. Navrhuje př. Stauch. Možnost pořádání, př. Topinka navrhuje sál na Praze 11, finanční zajištění z prostředků OO je možné.

 

5.  Různé

a) Návrh na pořádání společných seminářů okresů Praha-západ a Praha-východ. Nejlépe v Praze z důvodů dostupnosti. Organizátoři: Maršálek, Stauch.

b) Okresní zájezd se uskuteční 12.9. na farmu Rokytník u Náchoda, Simona Adamcová, a zámek Kuks. Aktuálně je zhruba 10 míst volných. Přihlášky a zálohy se přijímají do 31.7.
(přihláška je v příloze zprávy)

c) ZO Jílové u Prahy podala návrhy na udělení vyznamenání zasloužilým členům této ZO:
Zasloužilý včelařský pracovník:
ing. František Herc, nar. 1942, včelaří od r.1955, průměrně 35 včelstev, zastává vysoké funkce v ČSV
ing. Jan Kunc, nar. 1945, včelaří od r.1983, průměrně 8 včelstev, předseda ZO
ing. Miloslav Šejko, nar. 1945, včelaří od r.1985, průměrně 12 včelstev, jednatel ZO

Vzorný včelařský pracovník:
Antonín Dvořáček, nar. 1957, včelaří od r.1973, průměrně 15 včelstev, úsekový důvěrník
Jaroslav Hodač, nar. 1932, včelaří od r.1976, průměrně 15 včelstev, úsekový důvěrník
Emil Hnátek, nar. 1930, včelaří od r.1987, průměrně 10 včelstev, úsekový důvěrník
Emil Pešek, nar. 1935, včelaří od r.1958, průměrně 12 včelstev, úsekový důvěrník

Vzorný včelař:
mgr. Tomáš Jílek nar. 1978, včelaří od r.2009, průměrně 9 včelstev, pokladník ZO
Všechny návrhy projednal výbor a ČS ZO Jílové dne 14.3. a splňují všechny formální náležitosti pro schválení výborem OO Praha-západ.

d) V neděli 24.5. proběhla ve Zvoli oslava 100 let existence místní včelařské organizace s bohatým programem. Pozvánka na akci byla předem rozeslána na všechny ZO.

e) V Černošické ZO proběhl 10.5. kurz chovu matek pro všechny zájemce, včelaře i laiky. Akci zahájil předseda OO Praha-západ, př. Sojka, účastnilo se 38 osob z celého okresu.

f) Dotace pro ZO z Obecních úřadů. Zkušenosti ZO Rudná, Hostivice, Jílové jsou využitelné i v ostatních ZO.

 

 

6.  Usnesení

 

Výbor OO ČSV bere na vědomí

Rozdělení funkcí a činností jednotlivých členů Výboru a členů OKRK, viz bod 1 a) tohoto zápisu.

 

 

Výbor OO ČSV schvaluje:

Návrh na udělení vyznamenání členům ZO Jílové představených v bodě 5 c) tohoto zápisu

 

Výbor OO ČSV ukládá:

 1. Výborům ZO do příštího jednání vypracovat přehled typů úlů používaných členy ZO
  (typ úlu, počet včelařů, počet úlů/ včelstev)

 2. jednateli posílat pozvánky na jednání Výboru OO dr. Kudrnovi
  Na příští jednání pozvat př. Romana Bílka, jednatele ze Zlatník
  a př. Cafourka, místopředsedu městského výboru ČSV Praha

 3. př. Maršálkovi a Strakovi připravit témata na společné semináře Okresních organizací.

 4. př. Hercovi na příští jednání výboru připravit přehled výročí a ocenění členů

 5. Výborům ZO informovat členy o Okresním zájezdu na farmu Rokytník 12.9.
  Výborům ZO aktualizovat informace o členech v CISu. Aktualizovat informace o stavu včelstev k 1.5.

 

Zapsal: Ivan Babůrek

 

Přílohy:

 • kontakty ZO a členů Výboru

 • přihláška na zájezd na farmu Rokytník