Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 11.6.2018

24. 6. 2018

Zápis z jednání výboru OO ČSV Praha západ,
14. zasedání dne 11. 6. 2018

Přítomni: Sojka, Herc, Babůrek, Bárta, Stauch, Straka, Tlustý, Maršálek, Najman, Veselý, Hubený, Bucek, Šejko
Omluveni: Papež, Topinka,
Nepřítomni: Brychtová, Cvanciger
Hosté: Petr Hájek (RV)

1.  Zahájení, kontrola zápisu.

Př. Sojka zahájil schůzi. Stručně zhodnotil činnost za uplynulé období.
Byla provedena kontrola zápisu.
Bod 3. Platby a faktury ZO Rudná, neuzavřeno, není přítomen zástupce ZO.
Bod 4.b. Informační systém o postřicích zemědělských porostů. Stále chodí od zemědělců informace bez praktického významu. Přeposílány na Svaz.
Bod 7. Uložené úkoly. Aktualizace počtů včelstev k 1.5. v CISu. V některých ZO zatím neúplné.

2.  Zpráva zdravotního referenta.

Objednané léčivo je v Dole u Libčic připraveno mimo Gabon. Po potvrzení kompletní dodávky bude vyzvednuto obvyklým způsobem (ZO ze severu Okresu si pro léčivo zajedou samostatně, pro ostatní doveze př. Stauch).
Aktuální informace o zdravotní situaci v Okrese rozeslal př. Stauch před jednáním

3.  Zpráva hospodáře.

Př. Bárta informoval o stavu na účtu a stavu financí v pokladně.
Dne 27.3. byla provedena revize hospodaření. Nebyly shledány žádné závady a nesrovnalosti. Revizní zpráva je uložena v archivu.

4.  Informace z jednání RV.

V období od posledního jednání OO Praha-západ neproběhlo jednání RV.
Příští (mimořádné) jednání RV je plánováno na 23.-24.6. Hlavním bodem programu je jednání o Včelpu. Př. Vydra, stáhl svojí nabídku na odkup společnosti Včelpo, což odůvodnil, podle něj, vyšší zadlužeností společnosti (jedná se o závazky ve formě pokut od st. orgánů, smluvních pokut a vratky za med z obchodních řetězců). Společnost Včelpo byla nabídnuta druhému zájemci př. Šmídovi. V současné době probíhá jednání mezi právníky př. Šmída a ČSV. Pokud dojde k dohodě, bude se konat mimořádné jednání RV, které by mělo schválit převod společnosti Včelpo s.r.o. na spol. pro PRAŽSKÉ JEZULÁTKO o.p.s, kterou zastupuje př. Šmíd.

5.  Informace ZO a různé.

a) Proběhlé akce. ZO Černošice pořádala 6.5. na stanovišti v Solopiskách kurz chovu matek. Vedl př. Pavel Konečný. Během kurzu si přítomní mohli vyzkoušet přelarvování a další manipulace se včelami, nebo diskutovat prakticky o jakémkoli včelařském tématu.

b) Světový den včely se dle usnesení OSN z prosince 2017 slaví dne 20.5. Tímto aktem byla dovršena snaha, která započala před 4 lety v České republice na jejímž zdárném prosazení mají největší podíl včelaři ze Slovinska.
U příležitosti Světového dne včely byla v ZO Černošice dne 26.5. na náměstí Centrum Vráž uspořádána veřejná přednáška o životě včel. Odbornou náplň měl na starosti př. Pavel Konečný. K vidění byl prosklený úl se včelami, ukázky pomůcek a včelího díla, k ochutnávce různé medy. Zájem projevilo a účastnilo se asi 30 návštěvníků.

c) Databáze LPIS (stanoviště včelstev). Objevují se stanoviště, o kterých ZO pracující v dané oblasti nemá informace. Zřejmě včelaři, kteří chtějí pracovat mimo ČSV. Můžeme využít zveřejněných kontaktů a pozvat je na akce ZO.

e) Př. Stanislav Najman (ZO Hostivice) se stal registrovaným chovatelem matek. Bližší informace na e-mailové adrese vcelahostivice@seznam.cz

f) Př. Šejko (ZO Jílové) informoval, že v červenci 2018 oslaví ZO 110 let trvání. Oficiální zahájení oslav bude 14.7.2018 od 10 hodin v Muzeu v Jílovém.

g) Lisy na mezistěny (silikonové s chlazením) vyrábí a prodává př. Miloš Véle ZO Statenice.

h) Př. Sojka informoval o záměru v příštím roce opět zorganizovat včelařský zájezd. V úvahu připadá Slovensko (v návaznosti na zrušený zájezd roku 2017), nebo Polsko, termín pravděpodobně v druhé polovině září.

Příští setkání výboru OO ČSV Praha-západ se uskuteční v neděli 9.9.2018 od 14 hodin na stanovišti př. Staucha v Líšnici (Líšnice 13, Mníšek pod Brdy, po Strakonické směr od Prahy exit 14 Řitka a držet se na Golf Líšnice, druhý vjezd nad kostelem v Líšnici)

6.  Usnesení.

Výbor OO ČSV bere na vědomí:

- Přednesené zprávy funkcionářů.

Výbor OO ČSV ukládá
- Činovníkům všech ZO informovat členy o plánovaném zájezdu (bod 5.h.) a zjistit zájem potenciálních účastníků

Zapsal: Babůrek, jednatel OO

Kontakty
Sídlo Okresní organizace ČSV Praha-západ z.s. je na domovské adrese předsedy spolku:
Mgr. Luděk Sojka,
Boleslavská 1126, 252 28 Černošice 2
Jednatel Ivan Babůrek, (babureki@seznam.cz, tel. 736718891) změna!