Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 12.9.2016

Zápis z jednání výboru OO ČSV Praha západ,
7. zasedání dne 12. 9. 2016

Přítomni: Sojka, Herc, Babůrek, Bárta, Brychtová, Stauch, Papež, Straka, Tlustý, Topinka, Maršálek, Najman, Bucek, Šejko
Omluveni: Hubený
Nepřítomni: Veselý, Hadžega
Hosté: Petr Hájek (RV)

1.  Zahájení, uvítání hostů, kontrola zápisu.

Př. Sojka uvítal přítomné členy výboru a hosta, př. Petra Hájka.

Byla provedena kontrola zápisu z 6. zasedání OO dne 20.6.2016.
Na RV byla dne 9.8. předány návrhy na vyznamenání schválené na jednání výboru 20.6.
Podrobnosti v bodě 7.

2.  Zpráva pokladníka.
Př. Bárta informoval o stavu účtu a pokladny OO.
Základní organizace uhradily odebrané léčivo již v červnu, ZO Statenice v červenci. Splatnost faktury vůči dodavateli (VÚV) byla 9.7. Platbu ve výši 7205 Kč dosud neuhradila léčivo ZO Rudná, ani po urgencích.

3.  Zpráva zdravotního referenta.
Př. Stauch poděkoval zástupcům ZO za rychlé odebrání léčiva, dodávku z VÚV nemá kde dlouhodobě skladovat.
Informoval o zdravotní situaci. Na Zbraslavi velký spad kleštíka, u většiny organizací Okresu Praha-západ je však spad nízký. Mor včelího plodu v Okrese není. Hniloba plodu není sledována, výskyt však nebyl hlášen.
Místně jsou problémy s postřiky insekticidy prováděné zemědělci. V případě úhynu včel je třeba okamžitě volat veterinární správu, aby byly včas provedeny odběry vzorků k analýze.
Použití kyseliny šťavelové jako alternativa k ošetření Formidolem se zkouší. Vyžaduje náročnější technické zařízení na sublimaci látky. Zdravotní dopady na lidský organismus jsou výrazně větší. V některých zemích (Nový Zéland) je již kyselina šťavelová zakázána.
Podrobnou veterinární zprávu zaslal př. Stauch na všechny organizace.

4.  Aktiv ČSV.

Na 10.9. byl svolán aktiv zástupců základních organizací v Praze a Středočeském kraji. Z okresu Praha-západ se účastnilo jen málo zástupců. V některých případech (ZO Černošice) termín kolidoval s členskou schůzí a přenáškou plánovanou dlouho dopředu. Dle názoru účastníků aktivu bylo mnohem vhodnější projednávat téma dotací s větším předstihem, než několik dnů před termínem odevzdávání žádostí o dotace.
Informace jsou dostupné v Časopise a v oběžníku (zde také jen několik dnů před termínem odevzdání žádostí).
Další informace z Aktivu. Náklady na administraci dotace lze čerpat do výše 30 Kč na člena, na základě předložení výdajových dokladů
Dotace na nákup včelařského zařízení a pomůcek, byla zpřesněna pravidla a limity čerpání.
VÚV Dol má k dispozici zařízení na analýzu vosku pro zjištění obsahu parafínu. Dolní mez stanovení je 5 % parafínu, cena za vyšetření
1500 Kč.
Je plánováno plošné vyšetření na mor včelího plodu, ke zjištění celorepublikového stavu.
Vyšetření by platil ČSV. Otázka financování není dořešena. Cena jednoho vyšetření je nyní 450 Kč, v některých laboratořích však méně (Agro-la Jindřichův Hradec za 150 Kč).

5.  Informace z jednání RV.

Př. P. Hájek ve svém rozsáhlém příspěvku seznámil přítomné s podstatnými body posledního jednání RV ve dnech 27.-28.8.

     - kauze Včelpo se aktuálně řeší právní spory s dodavatelem medu Mila a odběratelem Kaufland, dále se čeká na výsledky odvolání proti pokutám KVS Brno a SZPI. Prověřování trestní oznámení je na začátku. Dozorčí rada Včelpa provedla kontrolu smluv. Vypovězeny budou smlouvy s firmou Holma - majitel Margaritopulos, a na pronájem vozu jednatele tovární značky AUDI.

     - PRV navrhuje zvýšit příspěvky od roku 2018

  • zvyšující se náklady na provoz

  • nezávislost ČSV na dotacích, v současné době je značně závislý

  • vydávání skutečně vlastního časopisu s inzercí bez omezení MZe

  • potřeba oprav majetku ČSV

  • udržení a zlepšování služeb pro členy ČSV

     - v letošním roce byla navýšena dotace 1.D a také byly přerozděleny prostředky na administraci v poměru 2,1 mil. sekretariát, 1,6 mil. OO a 1,5 mil. ZO. Využití prostředků na administraci je třeba naplánovat tak, aby se nemusely vracet.

     - informace k novelizaci nařízení vlády č. 197/2005 Sb. 

  • změna dotačního období - od 1.8. do 31.7.

  • zrušení dotace pro začínající včelaře

  • stanovení limitů pro technickou pomoc a kočování, celkem max. 100 tisíc

  • vzdělávací akce bude dotována pouze jedna na den u jednoho organizátora

- v současné době již pracuje v CIS 100% organizací

- od 1. 11. 2016 se vše bude řešit již jen přes CIS

- v současné době lze ještě objednávat přednášky v listinné podobě, ale od listopadu 2016 jen přes CIS, který zároveň vytvoří prezenční listinu. Jiné nebudou akceptovány.

- bude vytvořen Geoportál, kde bude možné vyhledat zavčelení dle katastrů, osetí polí, zalesnění, i prodej medu ze dvora

- v rámci řešení škod ze Svépomocného fondu je třeba, aby funkcionáři lépe kontrolovali hlášení jednotlivých včelařů, neboť se velmi často rozcházejí s potvrzením Policie ČR nebo HZS - sekretariát připraví nový ceník, který je v současné době již neaktuální

6.  Spolupráce OO Praha-západ s MěV ČSV Praha.

Spolupráce obou organizací je komplikována shodnými termíny jednání.
Př. Sojka se sejde s př. Jiřím Cafourkem, předsedou MěV ČSV Praha v termínu, který bude vyhovovat oběma, a dohodnou další možnosti spolupráce.

7.  Různé.

Vyznamenání navržená na jednání OO 20.6. byla schválena základními organizace v průběhu července, s výjimkou návrhu na ocenění  př. Topinky, kde ZO podala svůj návrh.
Byla předána ocenění Vzorný včelař př. R. Strakovi, D. Stauchovi, V. Papežovi. Ocenění př. P. Hájka a P. Konečného bylo předáno na schůzi ZO Černošice.
Vyšší navržená ocenění jsou dosud ve schvalovacím procesu.
Ocenění př. J. Topinky bylo v ZO Rudná přepracováno a podáno jako nový návrh.

ZO Rudná navrhuje ocenění Vzorný včelař pro př. Jiřího Topinku a Karla Guttenberga Přítomní členové výboru oba návrhy schválili.

Př. Papež informoval o přípravě založení včelařského kroužku v ZO Davli.

Př. Stauch plánuje na přelomu 2016/17 svolat informační schůzku nákazových referentů ZO v Okrese Praha-západ. Bude upřesněno později.

Př. Najman (ZO Hostivice) žádá, aby základní organizace při plánování výletů a dalších akcí co nejdříve oznámili e-mailem termín konání do ostatních ZO. Předejde se pořádání různých akcí do stejného termínu.

Byla podepsána plná moc k zacházení s veterinárními léčivými přípravky pro OO ČSV Praha-západ a ZO ČSV Mníšek pod Brdy.

Příští setkání se uskuteční v pondělí 5.12. v ZŠ Sázavská, Praha 2.

8.  Usnesení.
Výbor OO ČSV bere na vědomí:
- Přednesené zprávy funkcionářů.
- Informaci př. Hájka o zasedání RV 27.-28.8.
- Informaci o aktivu funkcionářů ZO dne 10.9.

Výbor OO ČSV schvaluje:
- Návrh ZO Rudná na udělení ocenění Vzorný včelař pro př. Jiřího Topinku a Karla Guttenberga.

Výbor OO ČSV ukládá:
Jednateli OO odeslat navrhovaná ocenění ke schválení na RV.

 

Zapsal: Babůrek, jednatel OO

 

Kontakty

Sídlo Okresní organizace ČSV Praha-západ z.s. je na domovské adrese předsedy spolku:
Mgr. Luděk Sojka,
Boleslavská 1126, 252 28 Černošice 2

Doporučené zásilky můžete zasílat na pracovní adresu jednatele spolku: dr. Ivan Babůrek, ÚEB AV ČR, Rozvojová 263, 160 05 Praha 6.