Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 17.9.2017

3. 10. 2017

Zápis z jednání výboru OO ČSV Praha západ,
11. zasedání dne 17. 9. 2017

Přítomni: Sojka, Herc, Babůrek, Brychtová, Bárta, Stauch, Tlustý, Topinka, Maršálek, Najman, Hadžega, Hubený, Bucek, Šejko
Omluveni:, Papež, Straka, Veselý
Nepřítomni:
Hosté: Petr Hájek (RV), Rubeš (ZO Mníšek)

1.  Zahájení, uvítání hostů, kontrola zápisu.

Jednání probíhalo na farmě př. Topinky v Úhonicích od 14 hodin.
Př. Sojka zahájil schůzi a poděkoval př. Topinkovi za poskytnutí jednak příjemného místa k jednání a také malého občerstvení. Př. Topinka před zahájením jednání i po jeho skončení ochotně prováděl zájemce po své včelí farmě a odpovídal na dotazy.
Byla provedena kontrola zápisu z 10. zasedání OO. Žádné úkoly z něj nevyplynuly.

2.  Zpráva zdravotního referenta.

Př. Stauch informoval o zdravotním stavu včelstev Okrese Praha-západ a možných rizicích v celé Republice. Upozornil na výskyt včelomorky včelí na našich včelnicích. Na léčení je vhodné použít Gabon.
Upozornil na vzrůstající počet chovatelů včel, z nichž však někteří se odmítají stát členy ČSV nebo se jinak organizovat, a vytvářejí zdravotní riziko pro naše včelstva.
Zprávu rozeslal před jednáním všem členům, je součástí zápisu jako příloha.

3.  Zpráva pokladníka.

Př. Bárta informoval o výsledné ztrátě 20 000 Kč, která vznikla stornováním zájezdu na Slovensko. K některým zájemcům o zájezd se informace o pořádání nedostala, proto musel být jako nenaplněný dostatečným počtem účastníků zrušen.
Platby ZO za odebraná léčiva byly vyřízeny, mimo ZO Rudná, kde chybí malý nedoplatek (690 Kč).

4.  Informace z jednání RV.

Př. Hájek informoval o probíhající kauze Včelpo. Byla již zpracována inventura majetku organizace. Kauza se stále řeší a je nepřehledná. Bylo zjištěno, že někteří tuzemští chovatelé umísťovali do výkupu Včelpa zahraniční medy pod svým jménem.
Př. Josef Holejšovský z RV navrhl test moru včelího plodu provést ve všech okresech, kde zatím testován nebyl. Tedy i v okrese Praha-západ.
Zápisy z RV jsou na http://www.vcelarstvi.cz/dokumenty.html

5.  Informace předsedy a místopředsedy.

Př. Sojka informoval o probíhajícím kongresu Apimondie.
Informoval o činnosti KKV, pokusí se kontaktovat př. Bělušovou a následně informovat členy OV o probíhajících dotačních titulech.
Př. Herc informovat, že ZO nebyly vzneseny žádné návrhy na udělení včelařských ocenění.

6.  Informace ZO a různé.

Př. Šejko upozornil na nedostatky v registraci stanovišť. V „mapě“ Okresu v CISu jsou bílá místa a některé katastry jsou zařazeny chybně.
Př. Topinka oznámil, že ZO Rudná zašle na OV protest proti současné praxi prohližitelů včel.
Př. Sojka pozval přítomné na přednášku (pořádanou ZO Černošice) př. Mariana Solčanského: Biologie včely medonosné a ekologické otázky chovu. Přednáška proběhne v Černošicích-Vráži, Dobřichovická 754, v restauraci Pod Lípou 21.10. od 14 hodin

Příští setkání výboru OO ČSV Praha-západ se uskuteční v pondělí 4.12. od 16 hodin v ZŠ Sázavská, Praha-Vinohrady.

7.  Usnesení.

Výbor OO ČSV bere na vědomí:
          -  Přednesené zprávy funkcionářů. 

Výbor OO ČSV ukládá
         -  Př. Sojkovi kontaktovat pracovnici KKV a následně informovat OV

Výbor OO ČSV děkuje při Jiřímu Topinkovi za poskytnutí místa k jednání a informace o jeho včelařském provozu.

Zapsal: Babůrek, jednatel OO

Kontakty

Sídlo Okresní organizace ČSV Praha-západ z.s. je na domovské adrese předsedy spolku:
Mgr. Luděk Sojka,
Boleslavská 1126, 252 28 Černošice 2

Doporučené zásilky můžete zasílat na pracovní adresu jednatele spolku: dr. Ivan Babůrek, ÚEB AV ČR, Rozvojová 263, 160 05 Praha 6.

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webu:
http://www.vcelari-praha-zapad.estranky.cz/clanky/dokumenty/

 

PŘÍLOHA

Zpráva zdravotního referenta, září 2017

Ochranné pásmo moru včelího plodu stále pokračuje okolo Slapské přehrady, zatím se moc nerozšířilo, ale moru se na okrese Příbram nezbavili. Nová ohniska jsou hlášena okolo Hradce Králové, Roudnice nad Labem, Děčína, nejblíže mezi Kostelcem nad Černými lesy a Říčany.

V příštím roce doporučuji plošné vyšetření MVP v okrese Praha – západ.

Od letošního roku se jarní a letní ošetření včel proti Varróze řídí podle katastru obcí, to je velice dobře. Vše je na stránkách svscr.cr/mapové výstupy. Barevně je znázorněno, jak která obec (podle spadu zimní měli) musí ošetřovat. Problém je, že v katastru obce Trnová není žádný včelař a je nutno ošetřovat jak na jaře tak v létě. Což nejspíš znamená, že pokud SVS nemá podklady, ať ošetří, kdo se tam vyskytne.

Kdo nasazuje koncem září Gabony, nemůže počítat s tím, že ochránil zimní generaci včel, která se již povětšinou narodila. Členská základna nečte příbalové informace a mnoho léčiva se používá nevhodným ba nesprávným způsobem.

Prostředků ke snižování populace kleštíka je hodně vybrat si mohou všichni.

Některé ZO odebírají málo léčiva a řádní včelaři se ho marně dožadují. Letos jsem to vyřešil ze svého, loni vypomohla ZO Hostivice.

Letos jsem použil Gabony, protože mám uzavřený okruh svého vosku. Pyretroidy u mne byly zjištěny v pylu i hemolymfě právě se rodících mladušek, ne z léčiv, ale z koktejlu postřiků polí. Gabon jsem použil i proto, že jsem na svých včelách našel včelomorku včelí (Braula coeca) právě dlouhodobé působení pyretroidu, na tento druh bezkřídlé mouchy funguje. Začíná být rezistentní na M-10,Varidol nefunguje. Larvy včelomorky vrtají chodbičky v medných víčkách. Zvýšenou pozornost ať věnuje ten včelař, který používá mednou komoru.

Opět přibyla včelstva, ke kterým se nikdo nehlásí, bez povolení k přesunu, bez vyšetření na MVP, bez ohlášení na OÚ. Tento přístup mně už nebaví a žádám o dohodu jak ty, co nedodržují veterinární zákony trestat. Zatím používám leták: UPOZORNĚNÍ Nedodržení veterinárních ošetření. Mnoho lidí se ozve, někteří nereagují. Co se stane, pokud by byli zdrojem nákaz? Nic a trpí řádní včelaři.

Dan Stauch září 2017.