Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 18.1.2016

23. 1. 2016

Zápis z jednání výboru OO ČSV Praha západ,
4. zasedání dne 18. 1. 2016

 

Přítomni: Sojka, Herc, Babůrek, Bárta, Brychtová, Stauch, Straka, Tlustý, Topinka, Maršálek, Najman, Veselý, Bucek, Šejko, Hadžega

Omluveni:  Papež, Hubený,

Hosté: Petr Hájek, Karel Heřman, Jaroslav Šaroun

 

 

1.  Zahájení, uvítání hostů.

Př. Sojka uvítal přítomné členy výboru a hosty.
Toto mimořádné jednání bylo svoláno hlavně z důvodu informování členů o jednání
X. sjezdu ČSV (
12. a 13. 12. 2015) a 1. zasedání RV (16.-17.1.2016)

 

 

2.  Informace o průběhu X. sjezdu.
Př. Luděk Sojka se sjezdu účastnil jako host, př. František Herc jako odstupující člen RV.
Př. Petr Hájek se sjezdu účastnil jako delegát za OO Praha-západ.
Účastníci seznámili přítomné s postřehy z jednání. Oficiální záznam průběhu jednání, včetně schválených dokumentů je zveřejněn na webových stránkách ČSV:
http://www.vcelarstvi.cz/x-sjezd-csv.html
Stanovy ČSV nabývají platnosti a účinnosti 1. ledna 2016. Tímto dnem pozbývají platnosti dosavadní stanovy ČSV (viz článek 46 odst. 2 Stanov).

 

 

3.  Informace z jednání RV.

První jednání nově zvoleného RV proběhlo o víkendu 16.-17.1.2016 v SOUV - VVC, o.p.s. Nasavrky.
PŘ. p. Hájek seznámil přítomné s podstatnými body jednání.
- Včelpo. V medu z produkce tohoto podniku byla dne 19.11.2015 zjištěna antibiotika. Byl vydán zákaz prodeje postižených výrobních šarží, které byly staženy z prodeje. Následně bylo zjištěno, že šlo o med ukrajinského původu, nakupovaný přes zprostředkovatele. Obsahoval dvě antibiotika (tetracyklin, tylosin). Jeho použití kontaminovalo několik výrobních šarží směsí zahraničního medu.
- Časopis Včelařství je ze 70 % financován Ministerstvem zemědělství. To vydalo zákaz zveřejňování komerční inzerce. Nadále se taková inzerce bude zveřejňovat jen na samostatných vložených listech.
- na jednání proběhla diskuse k dopisu ing. Oldřicha Doležala, který dosud vedl KKV.
O. Doležal navrhuje aby KKV byl tvořen zástupci OO v RV a tito se scházeli vždy v pátek večer před jednáním RV v Nasavrkách (jednání RV pak probíhá v sobotu a neděli).
OV nepodporuje tuto myšlenku: došlo by ke kumulaci funkci, větší časovou i pracovní zátěž člena RV Petra Hájka. Okresní konference  CSV Praha-západ zvolila svého zástupce v KKV – Stanislava Bártu a trvá na jeho uplatnění v práci KKV. Za vhodnější místo jednání považuje budovu SVS nebo ČSV v Praze.
- Příští jednání RV budou 19.-20.3., 27.-28.8. a 19.-20.11. 2016.
Na březnové a listopadové jednání RV bude navazovat jednání OO Praha-západ.

 

4.  Zahraniční zájezd.

- Př. Sojka informoval o připravovaném zájezdu OO do Rakouska. V příštích dnech proběhne jednání s CK.
(22.1. doplnění informací) Ze 3 oslovených cestovních kanceláří vybrána Mayer Crocus.
Zájezd se uskuteční 22.-25.4.2016 (pátek-pondělí). Odjezd v pátek ráno od Smíchovského nádraží, v Mistelbachu (Rakousko, nedaleko hranic) návštěva školy s výukou včelařství, večer Štýrský Hradec (Graz), ubytování, polopenze, všechny noclehy zájezdu.
Sobota: včelařský program, zajišťuje Josef Ulz, návštěva včelařské školy, včelařského provozu J.Ulze a dalšího včelařského stanoviště. Večer slavnostní večeře.
Neděle: kulturně poznávací programve Štýrském Hradci a okolí: Schlossberg
(Zámecký vrch), Piber (chovná stanice lipicánů), případně zámek Eggenberg a další.
Pondělí ráno odjezd do Vídně, volný program, odjezd do 19 hodin na Prahu. Příjezd cca
v 22-23 hodin. Čas příjezdu se může podle okolností změnit.
Počet účastníků: 45, předpokládaná cena 6990 Kč. Přihlášky (viz příloha) se zálohou 3000 Kč zasílejte nejpozději do 26.2.2016, výhradně v elektronické formě na adresu př. Sojky.
Přihlášení účastníci obdrží včas upřesňující informace.

 

 

5.  Různé.

- Př. Bucek (Hostivice) požadoval a) vypracování vzorových Stanov pobočných spolků, nutných pro registraci bývalých ZO.
b) vytvoření diskusního fóra na webu ČSV

- Př. Stauch (Mníšek, zdravotní referent OO) informoval o semináři zdravotních referentů. Rozeslal všem členům výboru OO a zdravotním referentům ZO hlavní body z tohoto jednání.

- Př. Stauch ve spolupráci se zdravotními referenty ZO zkompletoval první objednávku léčiva pro jarní a letní léčení včelstev. V letošním roce budou odeslány 3 objednávky, poslední v průběhu června bude obsahovat léčivo pro podzimní léčení a jarní ošetření v roce 2017.

- Zástupci ZO Hostivice (př. Najman, Bucek) převzali vyznamenání Vzorný včelař udělená
př. Juraji Burešovi a Ottovi Beránkovi a zajistí jejich slavnostní předání.

- Přednáška dr. Martina Kamlera: „Identifikace nemocí včel a tlumení nákaz“ se koná dne 16.března 2016 od 17:00 do 19:30 hod ve velkém přednáškovém sále v objektu Státní veterinární správy  ve Slezské 7, Praha 2. Přednáška je součástí společných akcí OO ČSV Praha-západ a MěV ČSV Praha a volně navazuje na akci, která se konala 28.11.2016 ve VÚV v Dole u Libčic. Srdečně zveme všechny zájemce.

- Aktuální informace lze nalézt na webových stránkách OO Praha-západ:
http://www.vcelari-praha-zapad.estranky.cz/

- Příští jednání výboru OO Praha-západ se uskuteční: 21.3., 20.6., 12.9. a 5.12.2016

Zapsal: Ivan Babůrek