Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 3.12.2018

Zápis z jednání výboru OO ČSV Praha západ,
16. zasedání dne 3. 12. 2018

Přítomni: Sojka, Herc, Babůrek, Bárta, Brychtová, Stauch, Papež, Straka, Tlustý, Topinka, Maršálek, Najman, Veselý, Cvanciger, Hubený, Bucek, Šejko
Omluveni: - - -
Hosté: Petr Hájek (RV), Milan Kameník (ZO Hostivice), Kamil Pavlata (ZO Hostivice)

1.  Zahájení, uvítání hostů, kontrola zápisu.

Př. Sojka zahájil schůzi a přivítal hosty.
Poděkoval př. Stauchovi za poskytnutí příjemného místa pro jednání 8.9.2018 v Líšníci.
Byla provedena kontrola zápisu z 15. zasedání OO (Babůrek):
- Plánovaný zájezd na Slovensko, projednán v bodě 6.
- U př. Herce se nesešly žádné návrhy na udělení vyznamenání a ocenění, odloženo.

2.  Dotace 1.D.

K dnešnímu dni jsou zkompletovány a odevzdány materiály dotace 1.D pouze ze ZO Hostivice, Jílové, Rudná (neúplné), Řevnice a Zvole.
Nejsou odevzdány materiály ZO Černošice, Davle, Dobřichovice, Libčice, Mníšek, Roztoky, Statenice. Jednatel ještě téhož dne (3.12.) večer upomenul tyto ZO o urychlené dodání nejpozději do pátku 7.12. Přítomní zástupci v OO zajistí u příslušných funkcionářů zaslaní požadovaných materiálů na adresu jednatele.
Do data odeslání zápisu (10.12.) stále chybí materiály ZO Davle, Roztoky, Statenice.
Př. Bárta upozornil na každoročně se opakující možnost využít fondu na administraci dotace k úhradě prokazatelných výdajů. Některé ZO doklady již dodaly, ostatní by tak měly učinit do 12.12. Nejpozději tento den musí mít př. Bárta originály dokladů k dispozici, aby je mohl včas předložit na Svazu.

3.  Zpráva zdravotního referenta.

Př. Stauch před schůzí rozeslal členům výboru OO tištěnou zprávu, ve které je uveden aktuální, vcelku příznivý, zdravotní stav včelstev, přehled používaných léčiv a pravidla pro prohlížitele včelstev. Na schůzi pak vše okomentoval a odpověděl na dotazy.
Př. Sojka informoval o jednání Komise pro včely a med, které proběhlo v Bruselu13.11.
Z jednání vyplynulo, že letošní rok byl pro včely nepříznivý (průběh počasí, hlavně sucho) a v důsledku toho většina zemí Evropy hlásí úbytky počtu včelstev o 15-20 % (úhyny), i úbytky včelařů (ztráta zájmu ve ztížených podmínkách). Sklizeň medu ve většině států je nižší. Naopak rostou dovozy, hlavně z asijských zemí.
Falšování medu i vosku se nedaří potlačovat. Podpora vlád v boji za kvalitní produkty i v boji proti škůdcům a chorobám včel je ve většině zemí mizivá, zvláště ve srovnání s podporou v České republice.

4.  Informace z jednání RV.

Př. Hájek informoval o jednodenním jednání RV dne 17.11.
Byla projednána dotace 1.D (100 mil Kč).
Bude třeba upravit součinnost zemědělců a včelařů při ochraně včel před postřiky zemědělských plodin. Zemědělci často oznámí (podle zákonné povinnosti), že budou provádět postřiky, jako termín však uvedou celou vegetační dobu. V CISu někteří včelaři nemají uvedeny kontakty, je třeba doplnit (poloha včelstva, telefon na chovatele).
ČSV jedná s Kooperativou o pojištění funkcionářů pro činnosti ve prospěch Svazu.
Včelpo bylo prodáno př. Šmídovi, resp. Sdružení, jehož je funkcionářem.
Zkrácené zápisy a usnesení najdete na
http://www.vcelarstvi.cz/informace-ze-zasedani/
Včelařské stejnokroje. Př. Dlab přišel s novým návrhem a nabízí zprostředkování zhotovení za příznivou cenu. Oproti předcházejícím návrhům nebo stejnokrojům již užívaným v různých ZO je jeho barva zelená (nikoli žlutá či žlutohnědá).

5.  Školení hospodářů ZO.

Vzhledem k tomu, že v ZO působí hospodáři (pokladníci) s různými předpoklady k této práci a vzhledem k existenci závazných pravidel pro nakládání s financemi se výbor OO rozhodl uspořádat školení hospodářů.
Akci povede př. Šejko, bude probíhat ve ZŠ Sázavská, předpokládaný termín únor-duben 2018. Bude upřesněno podle možností lektora a potřeb přihlášených hospodářů.

6.  Zájezd na Slovensko.

Zástupci ZO sdělili předběžný počet zájemců o zájezd, zatím bez jmen: Zvole 6, Rudná 6, Černošice 8, Jílové 4, Roztoky 2, Hostivice 2. (může se změnit dle termínu apod.)
Počet přihlášených odpovídá kapacitě mikrobusu. Zájezd se tedy může uskutečnit. Př. Sojka zahájí jednání se včelaři na Slovensku. Termín zájezdu zatím rámcově duben-květen. Bližší informace budou k dispozici na příštím jednání OO, nebo dříve prostřednictvím e-mailové komunikace.

7.  Zpráva o ZO Hostivice.

Př. Bucek rozeslal členům výboru OO před jednáním zápis ze schůze ZO Hostivice dne 13.9. ve kterém byly detailně rozebrány body, o nichž se hlasovalo s výsledkem hlasování. Zároveň rozeslal dopis př. Petra Hájka, který se schůze účastnil jako host a podává svůj pohled na situaci i způsob vedení schůze. V tomto dopise byly vepsány zvýrazněné pasáže př. Bucka v místech, kde se názory obou liší.
V diskusi vystoupil př. Sojka, Maršálek, Najman, Kameník a Hájek. V diskusi byla zpochybněna interpretace výsledků hlasování, také v názoru na oprávněnost některých provedených kroků se diskutující neshodli.
Výbor OO Praha západ doporučuje ZO Hostivice sejít se na další schůzi a pokusit se situaci vyjasnit. O výsledku schůze informovat členy výboru OO do 31.1.2019. Případně navrhnout, jakým způsobem by vyšší orgány mohly ZO Hostivice pomoci.

8.  Informace ZO a různé.

Termíny schůzek OO Praha západ v roce 2019: 25.3., 3.6., 9.9., 2.12. v ZŠ Sázavská od
16 hod. Pokud bude zářijové jednaní na stanovišti chovatele, bude pravděpodobně v neděli 8.9.

Na adresu př. Bárty přišla obchodní nabídka na kuličková pera s gravírovaným názvem OO Praha-západ. Byl odsouhlasen nákup 100+100 ks (za cenu necelých 3000 Kč)

Př. Milena Brychtová a př. František Herc sdělili přítomným, že nezávisle na sobě potkali bývalého dlouholetého jednatele př. Ladislava Mráze a mají vyřídit pozdrav OO.
Přítomní děkují a přejí př. Mrázovi pevné zdraví a hodně spokojenosti v životě

Př. Sojka informoval o medových dnech v ZO Chotěboř. Mají vybudovaný nový včelín, který by stál za návštěvu jednodenním zájezdem. Dále o návštěvě SOU včelařského v Nasavrkách. Probíhá výstavba haly pro zpracování včelích produktů. V rámci pobytu v Nasavrkách navštíveny dva nové včelíny v okolí Nasavrk. Je možné uvažovat o jednodenním zájezdu za účelem poznání tohoto vzdělávacího centra. Dohodnuto s ředitelem Lojdou.

Příští setkání výboru OO ČSV Praha-západ se uskuteční v pondělí 25. 3. 2019 od 16 hodin v ZŠ Sázavská, Praha 2.

6.  Usnesení.

Výbor OO ČSV bere na vědomí:

- Přednesené zprávy funkcionářů.
- Zprávu př. Hájka, člena RV o jednání 17.11.

Výbor OO ČSV ukládá
- Jednateli: upomenout ZO, které ještě nedokončili výplatu dotace 1.D o urychlené dokončení a zaslaní materiálů na adresu jednatele do 7.12. 2018
Dotčeným ZO (viz bod 1) tyto materiály obratem zaslat na adresu jednatele.
- Ve všech ZO informovat členy o plánovaném zájezdu na Slovensko v roce 2019 a jednání 25.3. přinést závazné přihlášky
- Do 25.3. předat př. Hercovi přehled včelařských vyznamenání členů výboru OO ČSV Praha-západ (přenos úkolu z minulého jednání).
- Do 25.3. Předat př. Hercovi nové návrhy na vyznamenání členů ZO i OO ČSV
- ZO Hostivice do 31.1.2019 uspořádat členskou schůzi a informovat výbor OO
o postupu řešení neklidné situace v ZO.

Zapsal: Babůrek, jednatel OO

Kontakty

Sídlo Okresní organizace ČSV Praha-západ z.s. je na domovské adrese předsedy spolku:
Mgr. Luděk Sojka,
Boleslavská 1126, 252 28 Černošice 2

Jednatel Ivan Babůrek, (babureki@seznam.cz, tel. 736718891)
RNDr. Ivan Babůrek, Filipova 2019/12, 148 00 Praha 4.