Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 3.6.2019

Zápis z jednání výboru OO ČSV Praha západ,
19. zasedání dne 3. 6. 2019

Přítomni: Sojka, Babůrek, Bárta, Brychtová, Papež, Tlustý, Topinka, Maršálek, Najman, Veselý, Hubený, Bucek, Šejko
Omluveni: Herc, Stauch, Straka
Nepřítomni: Cvanciger
Hosté: Petr Hájek (RV), Kamil Pavlata (ZO Hostivice), Miroslav Špunda (ZO Hostivice-Jeneč)

1.  Zahájení, kontrola zápisu.

Zahájení schůze, př. Sojka, předseda. Kontrola zápisu z jednání 25.3., př. Babůrek, jednatel.
Úkoly byly splněny
a) zástupci ZO upřesnili požadavek léčiv na tento rok. Př. Stauch dne 5.6. vyzvedne objednaná léčiva, která poté budou u něj k vyzvednutí po telefonické domluvě.
b) přístup pro př. MVDr. Kudrnu, okresního veterináře do CISu byl vytvořen

2.  Přehled akcí v uplynulém období.

a) V sobotu 27.4. se uskutečnil Okresní zájezd. Navštívili jsme stanoviště př. Evžena Báchora v Pardubicích a Včelařské učiliště v Nasavrkách. Akce se účastnilo 43 zájemců z okresu Praha západ a jejich rodinných příslušníků.

b) V sobotu 4.5. proběhl již 14. Kurz chovu matek, organizovaný ZO Černošice. Akce se uskutečnila na stanovišti př. Sojky, pod lektorským vedením př. Pavla Konečného. Účastnil se rekordní počet zájemců, celkem 41 dospělých z různých organizací v okrese Praha-západ (včetně 6 nevčelařů z „Černošické akademie“) a 9 dětí různého věku.

c) Ve dnech 24.-25.5. uspořádala ZO Černošice již druhý ročník oslav Světového dne včely (vyhlášený na popud Slovinských včelařů organizací OSN v roce 2017 na 20. květen).
Oslavy byly spojeny s oslavou 105. výročí založení včelařského spolku pro Černošice a okolí. Akce navštívilo si 150 dětí v rámci 7 organizovaných skupin školních a předškolních tříd, a více než 130 dospělých zájemců. Součástí akce byly přednášky př. Pavla Konečného, prosklený úl se včelami, historická i současná technika, odlévání včelího vosku a soutěž o nejlepší Černošický med 2019 na základě anonymního hodnocení návštěvníků.

d) Př. Topinka (ZO Rudná) informoval, že v jarních měsících přijal na své včelařské farmě postupně 4 školní a 2 předškolní třídy dětí, které provedl po včelařském provozu a zasvětil je do základů života včel.

e) V Jílovském muzeu proběhla dne 8.5., ve spolupráci se ZO Jílové a SOUV VVČ Nasavrky, hojně navštívená přednáška o včelích produktech.

f) Př. Sojka informoval o oficiálních akcích, kterých se účastnil:
- Zahájení výstavy Natura viva v Lysé n.L.
- Návštěva Masarykova včelínu na Pražském hradě. Ve včelíně, navrženém architektem Josipem Plečnikem, je nyní 8 včelstev na rámkové míře 39x24 cm, které ošetřuje včelař pan Jan Komberec z Čáslavi.
- 17. ročník Svaté pouti na Hostýně.

3.  Plánované akce.

Ve stadiu předběžných příprav je příští zájezd na Slovensko. Mělo by se jednat o vícedenní zájezd na jaře roku 2020. Na schůzi OO ČSV v září tohoto roku by měli zástupci jednotlivých ZO tlumočit zájem svých členů na účast v tomto zájezdu. Pak bude vytyčen rámcový program a organizační uspořádání.

4.  Zpráva zdravotního referenta.

Zprávu rozeslal před jednáním př. Stauch, který se z dnešního jednání omluvil.
Léčivo bylo objednáno, bude k dispozici od 6.6. u př. Staucha. K vyzvednutí po předchozí telefonické domluvě (tel.
604 860 433).

5.  Zpráva př. Petra Hájka.

V uplynulém období se neuskutečnilo žádné jednání RV.
Na vyzvání předsedy př. Hájek informoval o hodinovém hovoru, který poskytl dne 4.5. Českému rozhlasu o včelách a medu.

6.  Kauza ZO Hostivice.

Vzhledem ke vzniku ZO Hostivice-Jeneč, do které přešel také původní zástupce ZO Hostivice př. Najman, nemá nyní ZO Hostivice v OO ČSV Praha-západ přímé zastoupení.
ZO Hostivice navrhuje jako svého zástupce př. Kamila Pavlatu, předsedu ZO Hostivice. Jmenovaný se dostavil na jednání jako host. Představil se přítomným a následně byl přítomnými členy OO ČSV Praha-západ jednomyslně kooptován do výboru OO ČSV Praha-západ jako zástupce ZO Hostivice.

Zástupcem ZO Hostivice-Jeneč je stávající člen OO, př. Stanislav Najman.

Dosud nedošlo k dokončení procesu založení a schválení nové vzniklé Základní organizace Hostivice-Jeneč. Návrh ze strany nově vzniklé ZO byl podán, po schválení vzniku Okresní organizací, již dvakrát. Pokaždé byl zamítnut s odůvodněním, že obsahuje formální nedostatky.
Na dnešním jednání byla předsedou, př. Sojkou, iniciována diskuse mezi přítomnými zástupci ZO Hostivice a ZO Hostivice-Jeneč, s cílem dořešit sporné body.
a) Zástupce ZO Hostivice přislíbil do konce tohoto týdne zaslat e-mailem zprávu s vymezením oprávněných nároků na vrácení majetku, na který si činí nárok ZO Hostivice, a který je v současné době v držení u př. Najmana. Součástí zprávy bude i návrh na způsob předání tohoto majetku. Podle požadavku zástupců ZO Hostivice-Jeneč bude návrh poslán na e-mailové adresy př. Najmana a Špundy s kopií pro př. Sojku.
b) Zástupci ZO Hostivice po vyřešení majetkových požadavků odešlou dopis na RV ČSV, ve kterém odvolají požadavky na projednání situace v tomto orgánu, a podle skutečné situace oznámí, že záležitosti mezi ZO Hostivice a ZO Hostivice-Jeneč jsou již urovnány.
Termín: do 10.7., tak, aby se záležitost nemusela projednávat na příštím jednání RV.
O vyřešení sporu informují členy výboru OO ČSV Praha-západ.

7) Návrhy na udělení vyznamenání

Byly projednány návrhy ZO Dobřichovice na udělení vyznamenání členům této ZO.
Vzorný včelař př. Ing. Evžen Smola
Vzorný včelařský pracovník př. prof. Jaroslav Šaroun, př. Věra Štěpánová, př. Jiří Vích.
Návrhy byly přečteny a po krátké diskusi jednomyslně schváleny.

Příští setkání. Termín a místo příštího jednání nebyly dosud stanoveny. Navrhovaný termín 8. nebo 9.9. bude upřesněn později.

 

8.  Usnesení.

Výbor OO ČSV bere na vědomí:

- Přednesené zprávy.
- Stanoviska ZO Hostivice a Hostivice-Jeneč

Výbor OO ČSV schvaluje návrhy:
na udělení včelařských vyznamenání členům ZO Dobřichovice (viz bod. 7 zápisu)

Výbor OO ČSV ukládá
- Zástupcům ZO informovat členy o dění v Okrese Praha-západ
- Zástupcům ZO informovat členy o plánovaném zájezdu (bod 3) a zjistit zájem potenciálních účastníků
- Zástupcům ZO a nákazovým referentům zajistit vyzvednutí a využití léčiva (bod. 4)
- Zástupcům ZO Hostivice a ZO Hostivice-Jeneč vstoupit do jednání, uzavřít a naplnit dohodu o předání majetku (bod 6) a informovat o vyřešení situace RV a členy výboru OO Praha-západ (bod 6b).

 

Zapsal: Babůrek, jednatel OO

 

Kontakty

Sídlo Okresní organizace ČSV Praha-západ z.s. je na domovské adrese předsedy spolku:
Mgr. Luděk Sojka,
Boleslavská 1126, 252 28 Černošice 2

Jednatel RNDr. Ivan Babůrek, (babureki@seznam.cz, tel. 736718891)