Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 4.12.2017

14. 12. 2017

Zápis z jednání výboru OO ČSV Praha západ,
12. zasedání dne 4. 12. 2017

Přítomni: Herc, Babůrek, Bárta, Stauch, Papež, Straka, Tlustý, Topinka, Maršálek, Najman,
Veselý, Hubený
Omluveni: Sojka, Bucek

Nepřítomni: Brychtová, Hadžega
Hosté: Petr Hájek (RV)

1.  Zahájení, uvítání hostů, kontrola zápisu.
Př. Herc, místopředseda, zahájil schůzi. Byla provedena kontrola zápisu z 11. zasedání OO (Babůrek). Úkol uložený př. Sojkovi byl splněn. Jednání KKV proběhlo 17.10. v restauraci
U Váhy na Smíchově. Přítomni byli př. Bárta (člen KKV) př. Sojka a př. Babůrek (za OO).
Přítomní dnešní schůze OO poděkovali př. Topinkovi za poskytnutí příjemného místa k jednání 11 zasedání.
Do jednání schůze telefonicky vstoupil př. Sojka, předseda OO ČSV Praha-západ, který se ze zdravotních důvodů schůze nemůže osobně účastnit. Pozdravil přítomné a poděkoval za práci během roku a popřál hodně úspěchů v příštím roce.

2.  Zpráva zdravotního referenta.
Př. Stauch informoval o zdravotním stavu včelstev Okrese Praha-západ, doplnil svoji zprávu rozeslanou členům v minulých dnech (Zpráva zdravotního referenta prosinec 2017.doc, dne 2.12.2017).
Spady roztočů Varroa po ošetření jsou nižší než v minulých letech (průměrně zhruba 40 roztočů na včelstvo). Lze to připsat působení Gabonu (
Gabon Flum 4 mg) nově aplikovanému v srpnu do včelstev.
Přesto byly v naší oblasti zaznamenány úhyny, způsobené invazí vos.
Podle zvyklostí EU se zimní úhyny do 20 % stavy pokládají za normální. Takovýchto hodnot v Okrese ztráty zatím zdaleka nedosahují. V některých částech Republiky (Západní Čechy, okolí Plzně, okolí Nepomuku) ztráty přesahují i 50 %.
Dne 1.11. 2017 vstoupila v platnost rozsáhlá novela Veterinárního zákona. Pro chov včel však nepřinesla prakticky žádné změny.
Diskuse se týkala narůstajícího počtu neregistrovaných včelstev v krajině a neochoty některých chovatelů svá včelstva registrovat.
Jednotlivá hlášení nových rizikových stanovišť ze ZO Okresnímu veterináři jej časově příliš zatěžují. Jednotlivé ZO proto zpracují přehled těchto stanovišť a do 20.2. 2018 jej zašlou jednateli OO, který následně odešle Okresnímu veterináři kompletní přehled.

3.  Zpráva pokladníka.
Př. Bárta informoval o nízkých platbách (dotacích) pro ZO za prováděné přednášky a semináře. V ZO Černošice bylo za sezonu 2016-17 z Nasavrk poukázáno jen 32 Kč, některé ZO (např. Mníšek) dokonce určitý obnos doplácely.
Administrace dotací. Prostředky je vhodné vyčerpat v plné výši (Hájek, informace z RV), jsou přijatelné jen účty za zdůvodnitelná vydání, přijatelné období je září-listopad 2017. Některé ZO dodaly účtenky starší nebo nesouvisející.

4.  Informace z jednání RV.
Př. Hájek informoval o listopadovém zasedání RV.
Včelpo bylo prodáno. Ze dvou uchazečů (Šmíd, Vydra) získal provoz za cenu 10 000 550 Kč Petr Vydra (ZO Kuřim). Současně s tím na něj přešly i existující závazky tohoto provozu. Stává se také nájemcem stanice v Jabloňanech a prodejny v Křemencově ulici.
Zápisy z RV jsou na http://www.vcelarstvi.cz/dokumenty.html

5.  Informace o vyúčtování dotace 1.D.
Př. Babůrek připomněl termín vyúčtování dotace 1.D v ZO. Do 30.11. měly být originály podepsaných seznamů příjemců a přehled ZO zaslány na OO. Př. Babůrek e-mailovou zprávou informoval, že bude tolerováno osobní předání 4.11. na jednání OO Praha-západ.
Dosud chybí materiály ZO Rudná a ZO Statenice. Funkcionáři těchto ZO byli upomenuti hned po jednání výboru OO.
Do data poslední editace zápisu zaslali řádně vyplněné formuláře ZO Statenice.
Ze ZO Rudná zaslali jen kopie vlastní verze seznamu včelařů.

6.  Informace ZO a různé.
a) Vosk. Trvají stížnosti na kvalitu voskových mezistěn z prodejen i některých dodavatelů.
Při nedostatečném zpracování hrozí přenos včelích chorob. Falšování vosku vede k produkci nekvalitních mezistěn, které se trhají a prověšují.
Výborné zkušenosti jsou s firmou Aleny Machové (Losiná u Plzně), která zpracovává přísně odděleně vosk jednotlivých chovatelů na kvalitní válcované mezistěny. Cena 67 Kč/kg.
b) Př. Šejko, jednatel ZO Jílové u Prahy podal k projednání návrhy na vyznamenání členů ZO, u příležitosti oslav 110 výročí vzniku ZO Jílové:
     Vzorný včelař: Jan Soukup
     Vzorný včelařský pracovník: ing. Pavel Pála
     Zasloužilý včelařský pracovník: Alois Zeman, Josef Vocetka
     Čestné uznání: Ladislav Janoštík, Emil Hnátek, Emil Pešek, Antonín Dvořáček
Přítomní předložené návrhy po projednání jednomyslně schválili.
c) Př. Šejko informoval o s
puštění Rezervačního systému v SOUV-VVC na rok 2018, kterým se lze hlásit na kurzy a další akce: http://www.souvnasavrky.cz/, http://www.souvnasavrky.cz/akce/akce-souv-vvc-ops .
d) Termíny schůzek v roce 2018 se opět odvíjejí od termínů jednání RV:
Byla navržena a schválena tato data: 26.3., 11.6., 10.9., 3.12.
Některý z letních termínů (červen, září) může opět proběhnout na stanoviště některého z členů výboru OO Praha-západ nebo jiného významného chovatele v Okrese.
Návrhy od chovatelů nebo ze ZO budou projednány na březnovém zasedání.

Příští setkání výboru OO ČSV Praha-západ se uskuteční v pondělí 26. 3. 2018 od 16 hodin v ZŠ Sázavská, Praha-Vinohrady.

7.  Usnesení.

Výbor OO ČSV bere na vědomí:

- Přednesené zprávy funkcionářů
- Zdravici př. Sojky, který se ze zdravotních důvodů nemohl jednání zúčastnit

Výbor OO ČSV ukládá
- Př. Bártovi zajistit zaplacení nájmu na schůze OO v ZŠ Sázavská.
- Všem ZO podat prostřednictvím svých zástupců jednateli OO Praha-západ do 20. 2.
  přehled informací o neregistrovaných stanovištích chovatelů včel podle bodu 2
  tohoto zápisu.
- Všem funkcionářům zamyslet se nad možností konat některá jednání na stanovištích
  významných chovatelů (bod 6d). Návrhy přinést/zaslat na jednání 26.3.

Výbor OO ČSV schvaluje:
- návrhy na udělení včelařských ocenění členům ZO Jílové podle bodu 6b tohoto
  zápisu.

Zapsal: Babůrek, jednatel OO

Kontakty

Sídlo Okresní organizace ČSV Praha-západ z.s. je na domovské adrese předsedy spolku:
Mgr. Luděk Sojka,
Boleslavská 1126, 252 28 Černošice 2

Doporučené zásilky můžete zasílat na pracovní adresu jednatele spolku: dr. Ivan Babůrek, ÚEB AV ČR, Rozvojová 263, 160 05 Praha 6.

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webu:
http://www.vcelari-praha-zapad.estranky.cz/clanky/dokumenty/