Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 5.12.2016

22. 12. 2016

Zápis z jednání výboru OO ČSV Praha západ,
8. zasedání dne 5. 12. 2016

Přítomni: Herc, Babůrek, Bárta, Stauch, Tlustý, Maršálek, Najman, Veselý, Hadžega,
Hubený, Šejko
Omluveni: Sojka, Brychtová, Papež, Straka, Topinka, Bucek,
Hosté: Petr Hájek (RV)

1.  Zahájení, uvítání hostů, kontrola zápisu.
Př. Sojka se omluvil za zdravotních důvodů, schůzi vedl místopředseda, př. Herc.
Přečetl dopis př. L. Sojky, uvítal přítomné členy výboru a hosta, př. Petra Hájka.
Byla provedena kontrola zápisu z 7. zasedání OO dne 12.9.2016.
Na RV byly dne 19.9. předány návrhy na vyznamenání schválené na jednání výboru 12.9. Podrobnosti v bodě 5.
Další úkoly z jednání výboru OO Praha-západ nevyplynuly.

2.  Zpráva pokladníka.
Př. Bárta informoval o stavu účtu a pokladny OO k 5.12.
Na bankovním účtu OO je 84 896,96 Kč (na podúčtech ZO dalších 49 000 Kč). V pokladně je 5 000 Kč.
Úhrada za léčivo od ZO Rudná došla na účet 14.9.

3.  Zpráva zdravotního referenta.
Př. Stauch informoval o zdravotním stavu včelstev okrese Praha-západ. Písemnou zprávu rozeslal 29.11.
Př. Babůrek doplnil informace, které získal od okresního veterináře, MVDr. Luboše Kudrny.
 - V Okrese není ohnisko moru, není třeba zadávat toto zimní vyšetření. Pokud někdo vyšetření chce, jde o placenou službu (ve VÚV Dol 450 Kč za vzorek). Z praktických důvodů je třeba napsat seznam těchto vzorků odděleně od seznamu vzorků na vyšetření varroa.
I když lze oba rozbory udělat z téhož vzorku, je výhodné zaslat odděleně vzorky dva.
 - Aerosol není povinný, stačí 3 fumigace. Stejnou povinnost mají i neorganizovaní včelaři. Pokud jim ošetření neprovádí ZO, musí vést protokol (deník), ze kterého lze zjistit data provedení ošetření. Musí mít doklad o nabytí léčiva a protokol o provedeném vyšetření zimní měli.
 - Ošetření může provádět i praktický veterinář, zpravidla účtuje 300 Kč za hodinu, kilometrovné a cenu léčiva)

4.  Informace z jednání RV.
Př. P. Hájek informoval o jednání RV ve dnech 19.-20.11.
 - v kauze Včelpo stále ještě neprobíhá soudní řízení. Některé podané žaloby byly přehodnoceny.
- Byl přednesen návrh, aby pastovaný a tepelně ztekucovaný med byl klasifikován jako „vyráběný produkt“. Jako takový by nemohl být prodáván „ze dvora“, pokud by včelař neměl certifikovanou medárnu pro výrobu potravin. Je snaha tento právní názor zvrátit.
- Byl schválen plán práce a rozpočet na rok 2017.
K termínu podzimních aktivů pro OO a ZO: budou stanoveny tak, aby se informace k funkcionářům OO a ZO dostala dostatečně včas před 15.9. (termín odevzdání hlášení o stavu včelstev a žádostí o dotace). Termín bude znám do 31.7. a zveřejněn na webu ČSV.
- Byly schváleny tyto dokumenty: Etický kodex funkcionáře ČSV, Chovatelský řád, Jednací řád ČSV, Statut svépomocného fondu.
- Byla otevřena diskuse o využívání dotací. S dotacemi pro začínající včelaře stoupá jejich počet. Ti se pak často vydávají „alternatívní cestou“ včelaření a odmítají závazná veterinární opatření. Návrh na přesunutí těchto prostředků do zkvalitnění chovu, výměny úlů a podobně. Zaznělo také doporučení čerpat z jiných dotačních zdrojů z okruhu životního prostředí.
- Administrace dotací EU: Jsou nadužívány dotace na léčivo a na přednášky. Opatření byla zmiňována již v zápise z minulé schůze.

5.  Informace z jednání mezinárodních sdružení.
Př. Babůrek stručně informovalo listopadovém jednání Copa-Cogeca v Bruselu, z poznámek zástupce ZS ČR Karla Matouška, které získal př. Luděk Sojka..

6.  Různé.
- Vyznamenání
navržená na jednání OO 12.9. pro členy ZO Rudná byla vyřízena (př. Topinka, př. Guttenberg). Protože na schůzi nebyl žádný zástupce této ZO, jsou k dispozici u jednatele OO a budou předána při nejbližší vhodné příležitosti.
Poštou přicházející diplomy (udělená ocenění) jsou často poškozena nebo zmačkána. Zvažujeme možnost raději je vyzvedávat na Svazu osobně.
ZO Hostivice navrhuje udělit ocenění „Vzorný včelař“ těmto členům: ing. Miloslav Špunda, Stanislav Najman. Výbor OO Praha-západ s návrhy souhlasí.
- Zprávy za ZO – byly projednány u jednotlivých bodů programu.
- Předseda provedl kontrolu docházky členů výboru OO Praha-západ od poslední Okresní konference (2014). Pouze 7 členů (ze 14) má plnou docházku.
- Byla stanovena data pro jednání OO Praha-západ v příštím roce. Termíny se určují v závislosti na termínech jednání RV (25/26.3., 26/27.8., 25/26.11.).
OO Praha západ se sejde: 27.3., 12.6., 18.9., 4.12. Vždy jde o pondělí, zahájení v 16 hodin. Místo se nemění (ZŠ Sázavská, Praha 2),
- Př. Stauch navrhuje uspořádání schůzky nákazových referentů ZO v druhé polovině ledna 2017. Termín bude sdělen e-mailem.
-
Výplata dotace 1.D v základních organizacích. Podepsané seznamy měly být jednateli OO zaslány do 30.11.2016 (viz oběžník ČSV č.2/2016 z 31.8.2016).
Do dnešního dne dodaly materiály ZO
Černošice, Davle, Dobřichovice, Hostivice, Jílové, Libčice, Roztoky, Zvole. Těm patří poděkování za splnění úkolu.
Chybí materiály od ZO: Mníšek, Rudná, Řevnice, Statenice. Materiály je třeba dodat na adresu jednatele (viz níže) co nejdříve.
Vzhledem k tomu, že jde o rozdělování státních peněz, je třeba pravidla dodržovat.
- Příští setkání se uskuteční v pondělí 27.3.2017 od 16 hodin v ZŠ Sázavská, Praha 2.

7.  Usnesení.

Výbor OO ČSV bere na vědomí:

- Přednesené zprávy funkcionářů.
- Informaci př. Hájka o zasedání RV 19.-20.11.
- Informaci jednatele o administraci dotace 1.D

Výbor OO ČSV schvaluje:

- Návrh ZO Hostivice na udělení ocenění „Vzorný včelař“ těmto členům:
ing. Miloslav Špunda, Stanislav Najman.

Výbor OO ČSV ukládá:

  1. Výborům ZO Mníšek, Rudná, Řevnice, Statenice zaslat jednateli OO co nejdříve chybějící materiály o výplatě dotace 1.D.
  2. Jednateli OO odeslat navrhovaná ocenění ke schválení na RV.
  3. Hospodáři OO, př. Bártovi zajistit místnost pro jednání výboru OO v příštím roce a zaplatit nájem za tuto místnost.

Zapsal: Babůrek, jednatel OO

Kontakty

Sídlo Okresní organizace ČSV Praha-západ z.s. je na domovské adrese předsedy spolku:
Mgr. Luděk Sojka,
Boleslavská 1126, 252 28 Černošice 2

Doporučené zásilky můžete zasílat na pracovní adresu jednatele spolku: dr. Ivan Babůrek, ÚEB AV ČR, Rozvojová 263, 160 05 Praha 6.