Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 9.9.2018

9. 11. 2018

Zápis z jednání výboru OO ČSV Praha západ,
15. zasedání dne 9. 9. 2018

Přítomni: Sojka, Herc, Babůrek, Bárta, Stauch, Tlustý, Maršálek, Najman, Topinka, Hubený, Bucek, Šejko
Omluveni: Brychtová, Papež, Straka, Veselý
Nepřítomni: Cvanciger
Hosté: Petr Hájek (RV), Najmanová (ZO Hostivice), Rubeš (ZO Mníšek)

1.  Zahájení, uvítání hostů, kontrola zápisu.

Byla provedena kontrola zápisu z 14. zasedání OO. Uložený úkol (zjištění zájmu o plánovaný zájezd na Slovensko v roce 2019 a shromáždění přihlášek) se odkládá na prosincové jednání OO.
Jednání proběhlo na farmě př. Dana Staucha v Líšnici (ZO Mníšek pod Brdy).
Př. Sojka zahájil schůzi a poděkoval př. Stauchovi za poskytnutí příjemného místa k jednání a občerstvení pro přítomné. Př. Stauch členy OO Praha-západ i přítomné hosty provedl po jednom včelím stanovišti, umístěném v bezprostřední blízkosti bydliště, a ukázal nám svůj včelařský provoz vybavený velkým množstvím šikovných technických zařízení, téměř výhradně vlastní výroby.

2.  Zpráva zdravotního referenta.

Během léta probíhalo léčení kyselinou mravenčí a Gabonem. Výskyt roztoče Varroa je nepravidelný, vedle včelstev bez nálezu mohou být i včelstva s vyšším napadením způsobeným zalétáváním nebo loupeží. Jiné zdravotní riziko v okrese Praha-západ v současnosti není.

3.  Informace z jednání RV.

Dne 25.8. proběhlo jednodenní jednání RV.
Bylo projednáno rozdělení odměn na administraci dotace 1.D. mezi vedení ČSV, Okresní a základní organizace. Ke shodě o poměrném dělení peněz zatím nedošlo.
Hlavním bodem bylo jednání o prodeji Včelpa. K rozhodnutí o podmínkách prodeje př. Šmídovi by měl dojít v průběhu září po úpravě smlouvy a splátkového kalendáře.
Zkrácené zápisy a usnesení najdete na http://www.vcelarstvi.cz/informace-ze-zasedani/

4.  Zpráva o ZO Hostivice.

V ZO Hostivice došlo začátkem léta k rozepři mezi členy výboru ZO. Bylo zpochybněno správné vedení účetnictví. Pokladní př. Najmanová z toho důvodu vyžádala revizi účetnictví a nabídla rezignaci na funkci. Během léta došlo k několika schůzkám obou částí výboru ZO, mezi kterými vázne komunikace. Dne 3.8. proběhla z iniciativy př. Sojky schůzka členů výboru ZO Hostivice (Bucek, Pavlata, Najman, Najmanová) schůzka za účasti užšího vedení OO Praha-západ (Sojka, Bárta, Babůrek). Byly vyslechnuty obě strany výboru ZO Hostivice a navrženo provedení revize účetnictví za účasti př. Bárty, hospodáře OO Praha-západ. Tato revize proběhla koncem srpna. V účetnictví bylo zjištěno jen několik formálních nedostatků, nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky jako chybění peněz nebo dokladů o platbách.
Schůze ZO Hostivice proběhne 13.9. 2018. Na ní by měl být problém vyřešen zásadním a jednoznačným způsobem.

5.  Informace ZO a různé.

Aktuální stav OO Praha-západ dle CISu: 558 členů, 1 včelařský kroužek, 24 neorganizovaných včelařů, 756 stanovišť, 5559 včelstev.

Na příští rok je připravován včelařský zájezd na Slovensko, s programem podobným jako měl zrušený zájezd v roce 2017 (viz jednání výboru OO ČSV Praha západ, dne 27. 3. 2017).
Upřesnění bude provedeno po zjištění zájmu včelařů na prosincové schůzi OO.

Příští setkání výboru OO ČSV Praha-západ se uskuteční v pondělí 3.12.9.2018 od 16 hodin v ZŠ Sázavská, Praha 2.

6.  Usnesení.

Výbor OO ČSV bere na vědomí:

- Přednesené zprávy funkcionářů.

Výbor OO ČSV ukládá
- Ve všech ZO informovat členy o plánovaném zájezdu na Slovensko v roce 2019 a na prosincové zasedání přinést informaci o počtu zájemců

- Do příštího zasedání předat př. Hercovi přehled včelařských vyznamenání členů výboru OO ČSV Praha-západ.
- Předat př. Hercovi nové návrhy na vyznamenání členů ZO ČSV

Zapsal: Babůrek, jednatel OO

Kontakty

Sídlo Okresní organizace ČSV Praha-západ z.s. je na domovské adrese předsedy spolku:
Mgr. Luděk Sojka,
Boleslavská 1126, 252 28 Černošice 2

Jednatel Ivan Babůrek, (babureki@seznam.cz, tel. 736718891)

Zápisy z jednání jsou k dispozici na webu:

http://www.vcelari-praha-zapad.estranky.cz/clanky/dokumenty/